Chesterton vs. Valpo - 4/17/14

001_SB_CHS_VHS_DSC_2335 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
001_SB_CHS_VHS_DSC_2335
002_SB_CHS_VHS_DSC_2341 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
002_SB_CHS_VHS_DSC_2341
003_SB_CHS_VHS_DSC_2342 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
003_SB_CHS_VHS_DSC_2342
004_SB_CHS_VHS_DSC_2347 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
004_SB_CHS_VHS_DSC_2347
005_SB_CHS_VHS_DSC_2355 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
005_SB_CHS_VHS_DSC_2355
006_SB_CHS_VHS_DSC_2360 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
006_SB_CHS_VHS_DSC_2360
007_SB_CHS_VHS_DSC_2361 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
007_SB_CHS_VHS_DSC_2361
008_SB_CHS_VHS_DSC_2362 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
008_SB_CHS_VHS_DSC_2362
009_SB_CHS_VHS_DSC_2391 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
009_SB_CHS_VHS_DSC_2391
010_SB_CHS_VHS_DSC_2393 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
010_SB_CHS_VHS_DSC_2393
011_SB_CHS_VHS_DSC_2394 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
011_SB_CHS_VHS_DSC_2394
012_SB_CHS_VHS_DSC_2409 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
012_SB_CHS_VHS_DSC_2409
013_SB_CHS_VHS_DSC_2412 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
013_SB_CHS_VHS_DSC_2412
014_SB_CHS_VHS_DSC_2415 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
014_SB_CHS_VHS_DSC_2415
015_SB_CHS_VHS_DSC_2425 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
015_SB_CHS_VHS_DSC_2425
016_SB_CHS_VHS_DSC_2427 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
016_SB_CHS_VHS_DSC_2427
017_SB_CHS_VHS_DSC_2428 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
017_SB_CHS_VHS_DSC_2428
018_SB_CHS_VHS_DSC_2441 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
018_SB_CHS_VHS_DSC_2441
019_SB_CHS_VHS_DSC_2460 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
019_SB_CHS_VHS_DSC_2460
020_SB_CHS_VHS_DSC_2461 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
020_SB_CHS_VHS_DSC_2461
021_SB_CHS_VHS_DSC_2462 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
021_SB_CHS_VHS_DSC_2462
022_SB_CHS_VHS_DSC_2465 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
022_SB_CHS_VHS_DSC_2465
023_SB_CHS_VHS_DSC_2466 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
023_SB_CHS_VHS_DSC_2466
024_SB_CHS_VHS_DSC_2470 - Chesterton vs. Valpo - 4/17/14
024_SB_CHS_VHS_DSC_2470